Vilket Bristav-nummer har ?

Maria Peterssons Bristav-nummer är

4

Maria Petersson
var med i avsnittet avsnitt 131
i podden Husky med
Magnus Ormestad

Magnus Ormestad
var med i avsnittet avsnitt 68
i podden Husky med
Björn Andersson

Björn Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Impropodden med
My Gudmundsdotter

My Gudmundsdotter
var med i avsnittet Avsnitt 42
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Maria Peterssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym