Vilket Bristav-nummer har ?

Carolin Holmqvists Bristav-nummer är

2

Carolin Holmqvist
var med i avsnittet 30
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carolin Holmqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet