Vilket Bristav-nummer har ?

Maria Karlsson (lektor litteraturvetenskap)s Bristav-nummer är

4

Maria Karlsson (lektor litteraturvetenskap)
var med i avsnittet #36 Selma Lagerlöf
i podden Bildningspodden med
Magnus Bremmer 

Magnus Bremmer 
var med i avsnittet #45 Ingmar Bergman (live)
i podden Bildningspodden med
Maaret Koskinen

Maaret Koskinen
var med i avsnittet 30
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Avsnitt 24 - Det nya Sverige
i podden Alla mina kamrater med
Petter Bristav

Se Maria Karlsson (lektor litteraturvetenskap)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym