Vilket Bristav-nummer har ?

Maria Granquists Bristav-nummer är

2

Maria Granquist
var med i avsnittet 25
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maria Granquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym