Vilket Bristav-nummer har ?

Marcus Löfgrens Bristav-nummer är

2

Marcus Löfgren
var med i avsnittet 12
i podden Det Här Är Min Podcast med
Niclas Löfgren

Niclas Löfgren
var med i avsnittet 15
i podden Det Här Är Min Podcast med
Petter Bristav

Se Marcus Löfgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym