Vilket Bristav-nummer har ?

Niclas Löfgrens Bristav-nummer är

1

Niclas Löfgren
var med i avsnittet 15
i podden Det Här Är Min Podcast med
Petter Bristav

Se Niclas Löfgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym