Vilket Bristav-nummer har ?

Man Tears Bristav-nummer är

3

Man Tear
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 184
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Man Tears poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym