Vilket Bristav-nummer har ?

Malou von Sivers Bristav-nummer är

3

Malou von Sivers
var med i avsnittet Episod #13: "Jag älskar folk som väcker känslor"
i podden Radio Birro med
Marcus Birro

Marcus Birro
var med i avsnittet Episod #5: Motståndsmannen
i podden Radio Birro med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malou von Sivers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym