Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Olssons Bristav-nummer är

3

Malin Olsson
var med i avsnittet 162
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 250
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malin Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym