Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Levanons Bristav-nummer är

2

Malin Levanon
var med i avsnittet #8
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Rasmus Kilander

Rasmus Kilander
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Malin Levanons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet