Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Ewerlöfs Bristav-nummer är

3

Malin Ewerlöf
var med i avsnittet #105
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 183
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malin Ewerlöfs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet