Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Ewerlöfs Bristav-nummer är

3

Malin Ewerlöf
var med i avsnittet #105
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 172
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malin Ewerlöfs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym