Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Tolgravens Bristav-nummer är

3

Maja Tolgraven
var med i avsnittet Feminism och religion
i podden Studentaftonpodden med
Sarah Delshad

Sarah Delshad
var med i avsnittet 27
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maja Tolgravens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet