Vilket Bristav-nummer har ?

Sarah Delshads Bristav-nummer är

2

Sarah Delshad
var med i avsnittet 27
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 291
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sarah Delshads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet