Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Hagermans Bristav-nummer är

3

Maja Hagerman
var med i avsnittet 14
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Antje Jackelén

Antje Jackelén
var med i avsnittet 12
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 153
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maja Hagermans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym