Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Härngrens Bristav-nummer är

2

Maja Härngren
var med i avsnittet 17. Du kan inte lugga en flintskallig
i podden Freakshow med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maja Härngrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet