Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Härngrens Bristav-nummer är

2

Maja Härngren
var med i avsnittet 1. Kärlek och relationer
i podden Geniförklarat med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 128
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maja Härngrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym