Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Asperö Linds Bristav-nummer är

2

Maja Asperö Lind
var med i avsnittet 124
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 224. Petter Bristav har lagt ner sitt projekt "En sketch om dagen 2016"
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Maja Asperö Linds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym