Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Asperö Linds Bristav-nummer är

2

Maja Asperö Lind
var med i avsnittet 95
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 189
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maja Asperö Linds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym