Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Silfvenius Öhmans Bristav-nummer är

2

Magnus Silfvenius Öhman
var med i avsnittet #41
i podden Bra snack med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #64
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Magnus Silfvenius Öhmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym