Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Eriksson (MFF)s Bristav-nummer är

2

Magnus Eriksson (MFF)
var med i avsnittet Avsnitt 23
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 250
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magnus Eriksson (MFF)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet