Vilket Bristav-nummer har ?

Magdalena Ribbings Bristav-nummer är

3

Magdalena Ribbing
var med i avsnittet 64
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 10
i podden Retoriskt! med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magdalena Ribbings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym