Vilket Bristav-nummer har ?

Magdalena In de Betous Bristav-nummer är

3

Magdalena In de Betou
var med i avsnittet 96
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magdalena In de Betous poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet