Vilket Bristav-nummer har ?

Magdalena In de Betous Bristav-nummer är

3

Magdalena In de Betou
var med i avsnittet 96
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 12
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magdalena In de Betous poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym