Vilket Bristav-nummer har ?

Mårten Nyléns Bristav-nummer är

3

Mårten Nylén
var med i avsnittet 51
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 149
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mårten Nyléns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym