Vilket Bristav-nummer har ?

Sara Anderssons Bristav-nummer är

1

Sara Andersson
var med i avsnittet 63
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sara Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet