Vilket Bristav-nummer har ?

Måns Nilssons Bristav-nummer är

2

Måns Nilsson
var med i avsnittet 78
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Måns Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym