Vilket Bristav-nummer har ?

Märta Thisners Bristav-nummer är

3

Märta Thisner
var med i avsnittet Lagom är sämst!
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet Herr Skinknäve
i podden Nordmark Pod med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Märta Thisners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym