Vilket Bristav-nummer har ?

Märta Thisners Bristav-nummer är

3

Märta Thisner
var med i avsnittet Lagom är sämst!
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet Den där jävla tiden!
i podden Nordmark Pod med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 31
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Märta Thisners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym