Vilket Bristav-nummer har ?

Ludde Samuelssons Bristav-nummer är

2

Ludde Samuelsson
var med i avsnittet 16
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Ludde Samuelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym