Vilket Bristav-nummer har ?

Lovisa Sandströms Bristav-nummer är

3

Lovisa Sandström
var med i avsnittet 59
i podden Träningspodden med
Maja Reichard

Maja Reichard
var med i avsnittet 10
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lovisa Sandströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet