Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Reichards Bristav-nummer är

2

Maja Reichard
var med i avsnittet 10
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maja Reichards poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym