Vilket Bristav-nummer har ?

Louis Katzs Bristav-nummer är

2

Louis Katz
var med i avsnittet 27 april 2015
i podden AMK Morgon med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Louis Katzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet