Vilket Bristav-nummer har ?

Louis Katzs Bristav-nummer är

2

Louis Katz
var med i avsnittet 28 april
i podden AMK Morgon med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Louis Katzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym