Vilket Bristav-nummer har ?

Lorena Sierra Gustavssons Bristav-nummer är

3

Lorena Sierra Gustavsson
var med i avsnittet Avsnitt 45
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Du Får Vila Sen med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 116
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lorena Sierra Gustavssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym