Vilket Bristav-nummer har ?

Lise-Lotte Devellis Bristav-nummer är

2

Lise-Lotte Develli
var med i avsnittet #14 Lise-Lotte Develli
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lise-Lotte Devellis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet