Vilket Bristav-nummer har ?

Lisa Erikssons Bristav-nummer är

2

Lisa Eriksson
var med i avsnittet 32: Lisa, Jakob och Johanna
i podden Fantasipanelen med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 154
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lisa Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet