Vilket Bristav-nummer har ?

Lisa Erikssons Bristav-nummer är

2

Lisa Eriksson
var med i avsnittet 13: Soran, Lisa och Tove
i podden Fantasipanelen med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 65
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lisa Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym