Vilket Bristav-nummer har ?

Lisa Eks Bristav-nummer är

2

Lisa Ek
var med i avsnittet Avsnitt 27
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 248
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lisa Eks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym