Vilket Bristav-nummer har ?

Linnea Holsts Bristav-nummer är

2

Linnea Holst
var med i avsnittet 4. Vilka är de värsta nätmobbarna?
i podden Jakten på Likes med
Jack Werner

Jack Werner
var med i avsnittet 207
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Linnea Holsts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet