Vilket Bristav-nummer har ?

Jack Werners Bristav-nummer är

1

Jack Werner
var med i avsnittet 297
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jack Werners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet