Vilket Bristav-nummer har ?

Linn Wennergrens Bristav-nummer är

3

Linn Wennergren
var med i avsnittet 7
i podden MMA-podden med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 31
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Linn Wennergrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym