Vilket Bristav-nummer har ?

Linn Ultermans Bristav-nummer är

2

Linn Ulterman
var med i avsnittet ep 81
i podden Dumma Idéer med
Isak Jansson

Isak Jansson
var med i avsnittet 133
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Linn Ultermans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym