Vilket Bristav-nummer har ?

Linda Sembrants Bristav-nummer är

2

Linda Sembrant
var med i avsnittet Avsnitt 61
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 66
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Linda Sembrants poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym