Vilket Bristav-nummer har ?

Linda Bengtzings Bristav-nummer är

3

Linda Bengtzing
var med i avsnittet 147
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 227
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Linda Bengtzings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym