Vilket Bristav-nummer har ?

Lia Boysens Bristav-nummer är

3

Lia Boysen
var med i avsnittet 188
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 12
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lia Boysens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym