Vilket Bristav-nummer har ?

Leonora Johnssons Bristav-nummer är

2

Leonora Johnsson
var med i avsnittet #7 Leonora Johnsson: Klassmormor
i podden Punschverandan med
Niklas Gerholm

Niklas Gerholm
var med i avsnittet 16 Petter Bristav bland wrestling och Ninja turtles
i podden Blandbandet med
Petter Bristav

Se Leonora Johnssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym