Vilket Bristav-nummer har ?

Leonora Johnssons Bristav-nummer är

2

Leonora Johnsson
var med i avsnittet #7 Leonora Johnsson: Klassmormor
i podden Punschverandan med
Stefan Hammarbäck

Stefan Hammarbäck
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Leonora Johnssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet