Vilket Bristav-nummer har ?

Lennart Håårds Bristav-nummer är

2

Lennart Håård
var med i avsnittet #9 Lennart Håård
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lennart Håårds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym