Vilket Bristav-nummer har ?

Lena Junoffs Bristav-nummer är

3

Lena Junoff
var med i avsnittet 3
i podden Äkta Spåman Podcast med
Linda Spåman

Linda Spåman
var med i avsnittet 11
i podden Äkta Spåman Podcast med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet 6
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lena Junoffs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet