Vilket Bristav-nummer har ?

Jessica Karléns Bristav-nummer är

1

Jessica Karlén
var med i avsnittet 6
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jessica Karléns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet