Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Richts Bristav-nummer är

2

Lasse Richt
var med i avsnittet Avsnitt 48
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 320: PRAPP PRAPP! Körv fired
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lasse Richts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym