Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Granqvists Bristav-nummer är

3

Lasse Granqvist
var med i avsnittet 18
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lasse Granqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym