Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Granqvists Bristav-nummer är

3

Lasse Granqvist
var med i avsnittet 18
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 21
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lasse Granqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet