Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Granqvists Bristav-nummer är

3

Lasse Granqvist
var med i avsnittet 18
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 2
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lasse Granqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym