Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Erikssons Bristav-nummer är

2

Lasse Eriksson
var med i avsnittet Avsnitt 33
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 267
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lasse Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym