Vilket Bristav-nummer har ?

Larry Farbers Bristav-nummer är

2

Larry Farber
var med i avsnittet 100
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 2
i podden Nöjesguidens Festivalpodd med
Petter Bristav

Se Larry Farbers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym