Vilket Bristav-nummer har ?

Larry Farbers Bristav-nummer är

2

Larry Farber
var med i avsnittet 101
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 189
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Larry Farbers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym