Vilket Bristav-nummer har ?

Landets Bristav-nummer är

2

Landet
var med i avsnittet ep 73
i podden Dumma Idéer med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet ep 12
i podden Dumma Idéer med
Petter Bristav

Se Landets poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym