Vilket Bristav-nummer har ?

Lakeisha Havrds Bristav-nummer är

2

Lakeisha Havrd
var med i avsnittet #30 Hoover
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 112
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lakeisha Havrds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym