Vilket Bristav-nummer har ?

Kunal Chopras Bristav-nummer är

2

Kunal Chopra
var med i avsnittet 1
i podden Added time med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 278
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kunal Chopras poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet