Vilket Bristav-nummer har ?

Kunal Chopras Bristav-nummer är

2

Kunal Chopra
var med i avsnittet EM-Special 7
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 332: Jag har sett "Moulin Rouge" 30 gånger
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kunal Chopras poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym